Doprava

Disponujeme kontejnerovými vozidly IVECO užitečné hmotnosti 4 až 6 tun o délce ložné plochy kontejneru 3,6-3,8 m a šířce ložné plochy 1,8–2,0 m a taktéž kontejnery pro přepravu palet
(1 až 4 europalety)

Přivezeme nebo přepravíme Vám jakýkoliv  stavební materiál:

■ Písek
■ Štěrk
■ Kačírek
■ Zeminu
■ Zahradní substráty
■ Mulčovací kůru
■ Beton
■ Cihly
■ Dlažbu
■ Izolace
■ Střešní krytinu
■ Stavební dřevo
■ Kovový materiál
■ Stavební stroje aj.

Odvezeme a zajistíme likvidaci Vašeho stavebního a jiného odpadu:

■ Beton
■ Cihla
■ Tašky a keramické výrobky
■ Směsi,nebo oddělené frakce betonu,cihel, tašek a keramických výrobků...
■ Dřevo
■ Sklo
■ Plasty
■ Asfaltové směsi obsahující dehet
■ Asfaltové směsi bez obsahu dehtu
■ Železo ocel
■ Zemina a kamení
■ Vytěžená hlušina
■ Izolační stavební materiály
■ Stavební materiály obsahující azbest
■ Stavební materiály na bázi sádry
■ Směsné stavební a demoliční odpady
■ Papír a lepenka
■ Sklo
■ Vyřazené elektrické a elektronické zařízení…
■ Dřevo
■ Biologicky rozložitelný odpad
■ Zemina a kameny
■ Objemný odpad

Kontejner o objemu 3 m³
 
Kontejner o objemu 4 m³
 
Kontejner o objemu 6 m³
 
Kontejner o objemu 9 m³
 
Kontejner o objemu 12 m³
Odvoz odpadu
Královéhradecký kraj
Co je odpad Kontejnery Ceníky Doprava Vozový park